Reklama
 
Blog | Jiří Čapovec

Tipy pro budování zdravého vztahu

Chcete se cítit milováni a spojeni se svým partnerem? Tyto tipy vám mohou pomoci vybudovat a udržet romantický vztah, který je zdravý, šťastný a uspokojující.

Reklama

Budování zdravého vztahu

Všechny romantické vztahy procházejí vzestupy a pády a všechny vyžadují práci, odhodlání a ochotu přizpůsobit se a změnit se svým partnerem. Ale ať už váš vztah teprve začíná, nebo jste spolu už roky, existují kroky, které můžete podniknout, abyste si vybudovali zdravý vztah. I když jste v minulosti zažili spoustu neúspěšných vztahů nebo jste se předtím snažili znovu zažehnout oheň romantiky ve vašem současném vztahu, můžete najít způsoby, jak zůstat ve spojení, najít naplnění a užít si trvalé štěstí. Tyto tipy jsou také vhodné i pro ty, kteří žádný vztah a partnera nemají, ale chtějí navazovat zdravé vztahy, nebo jen vědět, jak najít lásku na celý život.

1. Stravte spolu kvalitní čas tváří v tvář

Zamilujete se, když se na sebe díváte a posloucháte. Pokud se budete i nadále dívat a naslouchat stejným pozorným způsobem, můžete si prožitek zamilovanosti udržet dlouhodobě. Pravděpodobně máte hezké vzpomínky na dobu, kdy jste poprvé chodili se svým partnerem. Všechno se zdálo nové, vzrušující a pravděpodobně jste spolu strávili hodiny chatováním nebo vymýšlením nových, vzrušujících věcí, které byste mohli vyzkoušet. Jak ale čas plyne, nároky práce, rodiny, jiných povinností a potřeby, kterou všichni máme, mít čas pro sebe, mohou ztěžovat hledání společného času.

Mnoho párů zjišťuje, že osobní kontakt z raného randění postupně nahrazují uspěchané SMS, e-maily a rychlé zprávy. I když je digitální komunikace pro některé účely skvělá, neovlivňuje pozitivně váš mozek a nervový systém stejným způsobem jako komunikace tváří v tvář. Poslat svému partnerovi textovou nebo hlasovou zprávu s textem „Miluji tě“ je skvělé, ale pokud se na něj jen zřídka díváte nebo nemáte čas si spolu sednout, naslouchat a komunikovat bude mít stále pocit, že mu nerozumíte nebo ho neoceňujete. A stanete se více vzdálenými nebo odpojenými jako pár. Emocionální podněty, které oba potřebujete, abyste se cítili milováni, lze předat pouze osobně, takže bez ohledu na to, jak je váš život zaneprázdněný, je důležité najít si čas, který strávíte společně.

Pravidelně rande je skvělý způsob, jak zajistit, aby jste spolu trávili čas pravidelně a kvalitně. Doporučujeme jedno rande týdně maximálně jednou za dva týdny. Další skvělý tip je, že by jste měli choti spát spolu a to ve stejnou dobu. Ještě lepší, pokud budete společně usínat úplně nazí, jelikož to zlepší váš intimní život. Pro další tipy doporučuje návod, jak zlepšit vztah a oživit stereotyp, který vede k úpadku vašeho vztahu.

2. Zůstaňte ve spojení a komunikujte

Dobrá komunikace je základní součástí zdravého vztahu. Když zažíváte pozitivní emocionální spojení se svým partnerem, cítíte se bezpečně a šťastně. Když lidé přestanou správně komunikovat, přestanou se stýkat a období změn nebo stresu může skutečně způsobit odpojení. Může to znít zjednodušeně, ale pokud komunikujete, můžete obvykle vyřešit jakékoli problémy, kterým čelíte.

Řekněte svému partnerovi, co cítíte a potřebujete

Není vždy snadné mluvit o tom, co cítíte a potřebujete. Za prvé, mnoho z nás netráví dostatek času přemýšlením o tom, co je pro nás ve vztahu opravdu důležité. A i když víte, co potřebujete, mluvit o tom může způsobit, že se budete cítit zranitelní, trapní nebo dokonce zahanbení. Ale podívejte se na to z pohledu partnera. Poskytování útěchy a porozumění někomu, koho milujete, je potěšením, nikoli zátěží.

Pokud se už nějakou dobu znáte, můžete předpokládat, že váš partner má docela dobrou představu o tom, co si myslíte a co potřebujete. Váš partner však není čtenář myšlenek. I když váš partner může mít určitou představu, je mnohem zdravější vyjádřit své potřeby přímo, aby nedošlo k nejasnostem.

Váš partner může něco vycítit, ale nemusí to být to, co potřebujete. Lidé se navíc mění a to, co jste potřebovali a chtěli například před pěti lety, může být nyní úplně jiné. Takže místo toho, abyste nechali narůstat zášť, nepochopení nebo hněv, když to váš partner neustále dělá špatně, zvykněte si říkat mu přesně to, co potřebujete.

Všímejte si neverbálních podnětů svého partnera

Tolik naší komunikace se přenáší tím, co neříkáme. Neverbální signály, mezi které patří oční kontakt, tón hlasu, držení těla a gesta, jako je předklon, zkřížení paží nebo dotyk něčí ruky, sdělují mnohem více než slova.

Když dokážete zachytit neverbální signály svého partnera nebo „řeč těla“ , budete schopni říct, jak se skutečně cítí, a budete schopni podle toho reagovat. Aby vztah dobře fungoval, musí každý člověk rozumět svým vlastním i neverbálním signálům svého partnera. Odpovědi vašeho partnera se mohou lišit od vašich. Pro jednu osobu může být například milující způsob komunikace objetí po stresujícím dni – zatímco jiná se může chtít společně projít nebo si sednout a popovídat si.

Je také důležité se ujistit, že to, co říkáte, odpovídá řeči vašeho těla. Pokud řeknete „Jsem v pořádku“, ale zatnete zuby a odvrátíte zrak, pak vaše tělo jasně signalizuje, že jste všechno, jen ne „v pořádku“.

Když zažíváte pozitivní emocionální signály od svého partnera, cítíte se milovaní a šťastní, a když vysíláte pozitivní emocionální signály, váš partner se cítí stejně. Když se přestanete zajímat o své vlastní nebo partnerovy emoce, poškodíte spojení mezi vámi a vaše schopnost komunikace utrpí, zvláště ve stresujících dobách.

Naslouchání

I když je v naší společnosti kladen velký důraz na mluvení, dokážete-li se naučit naslouchat tak, aby se druhá osoba cítila ceněná a pochopená, můžete mezi sebou vybudovat hlubší a silnější spojení. Empatie a vcítění se do druhé osoby a pochopení toho, co prožívá, jak se cítí, co potřebuje je klíčovou vlastnosti pro budování zdravého vztahu a navázání hlubšího pouta, důvěry a vytvoření potřebné harmonie pro zdravé a hluboké spojení.

Mezi nasloucháním tímto způsobem a pouhým nasloucháním je velký rozdíl. Když opravdu nasloucháte – když se zabýváte tím, co se říká –, uslyšíte jemné intonace v hlase vašeho partnera, které vám sdělí, jak se skutečně cítí a jaké emoce se snaží sdělit. Být dobrým posluchačem neznamená, že musíte s partnerem souhlasit nebo změnit názor. Ale pomůže vám najít společné názory, které vám mohou pomoci vyřešit konflikt.

3. Fyzická intimita

Dotek je základní součástí lidské existence. Studie na kojencích prokázaly důležitost pravidelného, ​​láskyplného kontaktu pro vývoj mozku. A výhody nekončí v dětství. Láskyplný kontakt zvyšuje v těle hladinu oxytocinu, hormonu, který ovlivňuje pouto a připoutanost.

Zatímco sex je často základním kamenem vztahu, neměl by být jediným způsobem fyzické intimity. Časté, láskyplné doteky – držení za ruce, objímání, líbání jsou stejně důležité.

Samozřejmě je důležité být citlivý k tomu, co má váš partner rád. Nechtěné doteky nebo nevhodné předehry mohou druhého člověka dostat do tlaku, nejistoty a vyhýbavého chování přesně to, co nechcete. Stejně jako u mnoha jiných aspektů zdravého vztahu to může být způsobeno tím, jak dobře s partnerem komunikujete s svých potřebách a záměrech.

I když vás čeká naléhavé pracovní vytížení nebo se musíte starat o malé děti, můžete pomoci udržet fyzickou intimitu naživu tím, že si dopřejete pár pravidelných chvil, ať už ve formě rande nebo jednoduše hodinu na konci dne, kdy může sedět a komunikovat nebo se oddat fyzické intimitě.

4: Naučte se ve vztahu dávat a brát

Pokud očekáváte, že ve vztahu 100 % času dostanete, co chcete, připravujete se na zklamání. Zdravé vztahy jsou založeny na kompromisech. Vyžaduje to však práci na každé straně.

Uvědomte si, co je pro vašeho partnera důležité

Vědět, co je pro vašeho partnera skutečně důležité, může vést k budování dobré vůle a atmosféry kompromisu. Na druhou stranu je také důležité, aby váš partner rozpoznal vaše přání a abyste je jasně vyjádřili. Neustálé dávání druhým na úkor svých vlastních potřeb jen vybuduje zášť, hněv a vše povede ke stresu a vzniká frustrace z toho, že nedochází k naplnění očekávaní.

Nedělejte si z „vítězství“ svůj cíl

Pokud budete ke svému partnerovi přistupovat s postojem, že věci musí být podle vás nebo jinak, bude obtížné dosáhnout kompromisu. Někdy tento postoj pochází z toho, že vaše potřeby nebyly uspokojeny, když jste byli mladší, nebo to může být roky nahromaděná zášť ve vztahu, která dosáhla bodu varu. Je v pořádku mít o něčem silné přesvědčení, ale váš partner si zaslouží být také slyšen. Respektujte druhého člověka a jeho názor.

Naučte se, jak ohleduplně řešit konflikty

Konflikt je nevyhnutelný v každém vztahu, ale aby byl vztah pevný, oba lidé potřebují mít pocit, že byli vyslyšeni. Cílem není vyhrát, ale udržet a posílit vztah.

5. Buďte připraveni na vzestupy a pády

Je důležité si uvědomit, že v každém vztahu jsou vzestupy a pády. Nebudete pořád na stejné vlně. Někdy se jeden z partnerů může potýkat s problémem, který ho stresuje, jako je například smrt blízkého člena rodiny. Jiné události, jako je ztráta zaměstnání nebo vážné zdravotní problémy, mohou ovlivnit oba partnery a znesnadnit vzájemný vztah. Můžete mít různé představy o hospodaření s financemi nebo výchově dětí.

Různí lidé se vyrovnávají se stresem různě a nedorozumění se může rychle změnit ve frustraci a hněv. Někdy je vhodná metoda párová terapie, ale to jen za předpokladu, že oba partneři chtějí, jinak je to jen ztráta času a úsilí.