Reklama
 
Blog | Jiří Čapovec

Jak získat cokoliv, co chceš

Všichni máme sny. Všichni chceme v životě několik věcí. Ale víme všichni, jak jich dosáhnout? Abychom dosáhli toho, co chceme, nebo abychom projevili své cíle, existují některé metody, které bychom měli v životě praktikovat. Pojďme se je dnes naučit.

Znáte Zákon přitažlivosti? Nejprodávanější kniha The Secret od Rhondy Byrne říká: „Pod zákonem přitažlivosti je určen úplný řád vesmíru, včetně všeho, co přichází do vašeho života a všeho, co zažíváte. Činí tak prostřednictvím magnetické síly vašich myšlenek. Prostřednictvím zákona přitažlivosti podobné přitahuje podobné. Na co myslíš, to přitáhneš.“

Zákon přitažlivosti je o manifestaci. Dává nám kontrolu nad tím, abychom si vybrali, co chceme, a pak to v našich životech zrealizujeme. Síla je v myšlenkách. Čemu věříme, to dostáváme.

Definice Manifestace

Stručně řečeno, manifestace je o uskutečnění vašich snů vírou, pocity, přitažlivostí a úsilím. „Úsilí“ jsem dal na konec, ne proto, že by to nebylo tak důležité, ale protože to odvozuje významnou sílu ze způsobu, jakým přemýšlíte, jak se cítíte, a z energie, kterou dáváte vesmíru. Všichni úspěšní lidé, včetně mě používají manifestaci  k dosažení svých cílů.

Manifestace jednoduše znamená přinést a zažít to, co ve svém životě chcete, a opravdu to funguje. Nyní, když máme jasno ve smyslu manifestace, pojďme se naučit, jak ji efektivně používat.

9 kroků, jak v životě projevit, co chcete

  1. Pochopte sami sebe
  2. Odstraňte omezující myšlenky
  3. Udělejte si jasno v tom, co chcete
  4. Vyvíjejte důsledné úsilí
  5. Věřte v sebe

1. Pochopte sami sebe

Než si vůbec stanovíte cíle, musíte věnovat čas pochopení sebe sama. Mohli byste dát nějakou položku na seznam a začít na ní pracovat, ale pokud je to něco, co jste v první řadě opravdu nechtěli, není to ve skutečnosti úspěch. Můžete toho nakonec dosáhnout, ale přesto se budete cítit nespokojeni. Cíl musí být váš. A abyste zjistili, co je vaše, je nezbytné přijít na to, co je vaše. A toho lze dosáhnout například přes sebepoznání, kdy musíte zjistit a odpovědět si na otázky kdo jste? Kým chcete být? Kam chcete v životě směřovat?

Věnujte čas sebereflexi, kladení introspektivních otázek, vybavování si snů, které jste měli předtím, než jste byli ovlivněni nebo podmíněni jinou myslí, odmítání společenských očekávání a plnému poznávání sebe sama. To je zásadní pro vytvoření života, který chcete.

2. Odstraňte omezující myšlenky

„Nemyslím si, že to zvládnu“
„Je příliš pozdě“
„Nikdy nebudu úspěšný“
„Nejsem toho hoden a nezasloužím si to“

Takové myšlenky nedělají nic jiného, ​​než že omezují váš potenciál. Pochybování o sobě, přemýšlení a obavy jsou překážkami, které musíte odstranit, abyste se mohli úspěšně projevit. Co jsou to vůbec za myšlenky? Proč by je měli brát vážně?

Vkládáme tyto bariéry do našich myslí a bereme je jako fakt. Existují některé skutečné hmatatelné blokátory, jako je finanční odpovědnost, které ovlivňují naše rozhodnutí. Ale mnoho překážek je pouze v mysli. Nedovolte, aby vám společnost, kultura, lidé a selhání zabránily ve výběru toho, co skutečně chcete. Sebevědomí je důležitou součásti cesty, která vede k úspěchu, bez víry v sebe nemůžete nikdy v ničem uspět. Víra v sebe a sebevědomí je proces, který vede od přeprogramování podvědomí, změny myšlenek, pocitů a činů, kdy jste na správné cestě, protože věříte v sebe, své dovednosti, svou cestu a věříte, že to, co chcete, získáte.

3. Ujasněte si, co chcete

Jakmile pochopíte své hodnoty a to, co je pro vás pravdivé, dalším krokem je zeptat se.

Chcete-li se zeptat, musíte být konkrétní v tom, co chcete. Můžete například chtít mít nový dům. K tomu si nepřejte jen nový dům, myslete na podlahu, květiny na zahradě, malbu stěn, jak bude každý pokoj vypadat, jaké bude téma. Získejte jasnou představu o tom, co přesně chcete.

Možná budete chtít projevit svou spřízněnou duši do svého života, jednoduše řečeno, setkat se s typem člověka, se kterým chcete strávit svůj život. Ujasněte si proto, jaké hodnoty by v životě taková osoba zastávala, jak by se k vám chovala, co je pro ni důležité, abyste měli podobný vkus, jak chce žít svůj život.

4. Vyvíjejte důsledné úsilí

K úspěchu neexistuje žádná zkratka. Manifestace je metoda, která vás podporuje při směřování k vašemu cíli, ale nemůže být jediným jeho hnacím motorem. Jakmile budete mít své cíle jasně vytyčené před sebou, udělejte si plán, jak jich dosáhnout. Důležité je také zvolit vhodné manifestační nástroje jako například – vizualizace, afirmace nebo pravidelná meditace, která může podpořit vaši energii, úsilí a pomoc s nasměrováním vaši pozornosti a zaměření na vaše sny a cíle.

Pokud je to velký, dlouhodobý cíl, rozdělte si ho na malé krůčky a pracujte na nich denně. Přemýšlejte o tom, jak mocné by vaše úsilí bylo, kdyby bylo podpořeno manifestací.

5. Věřte si

Další velmi důležitý krok. Můžete se cítit velmi inspirováni, když si plánujete své cíle a začínáte na nich pracovat, a také jste mohli odstranit negativní, omezující myšlenky, ale mohou nastat chvíle, kdy se tyto myšlenky znovu vynoří.

Mohli byste o sobě začít znovu pochybovat a obávat se, zda někdy dosáhnete svých cílů. Až vám vaše podmíněná mysl znovu postaví do cesty blokátory, vzpomeňte si, proč jste začali. Pamatujte, proč je to pro vás důležité. Pokud nebudete věřit v sebe, manifestace nebude fungovat. Musíte být svým největším příznivcem. Musíte věřit, že to zvládnete.

 

Reklama