Reklama
 
Blog | Jiří Čapovec

Sebevědomí propojení s psychosomatikou

Výzkumy ukazují klíčové rozdíly mezi jednotlivci s vysokým a nízkým sebevědomím. Například lidé s vysokým sebevědomím se zaměřují na růst a zlepšování, zatímco lidé s nízkým sebevědomím se zaměřují na to, aby se v životě nedopustili chyb. Což je velký problém, protože kdo se bojí udělat chybu, tak nemůže růst, Když není akce, není ani reakce a tím pádem nelze získat zkušenosti a cenné informace pro další rozvoj.

sebevedomi

Nízké sebevědomí a zdraví

S nízkým sebevědomím se pojí i mnoho psychickým poruch jako jsou fobie a nejčastěji jde pravě o sociální fobii. To může mít za následek další pokročile stadia psychickým poruch jako je úzkost, panické ataky, nebo deprese. Stačí když se v dětství u jedince projeví pocit méněcennosti, nebo nízkého sebevědomí a jedinec se může stáhnout. V tomto případě se často uzavírá do sebe stává se  z něj introvert, nezíská dostatečné sociální dovednosti což vede často k rozvoji sociální fobie, ale také i dalších fobii jako jsou agorafobie a další…

Podle psychosomatiky je nízké sebevědomí problém, nebo přesněji spolu-příčinou mnoha nemoci a hlavně těch duševních. Nesmíme zapomínat na propojení těla a mysli, protože o tom je v podstatě cela psychosomatika a ukazuje jak můžou mít negativní myšlenky a pocity vliv na naše zdraví. 

Jiří Čapovec byl požádány, aby udělal průzkum a uvedl několik hlavních charakteristik, které nejlépe popisují lidí s nízkým sebevědomím. Bylo zjištěno více než 100 vlastnosti a nejběžnější jsou uvedené níže:

 1. Plachost
 2. Osamělost
 3. Nejistota
 4. Chybějící porozumění a soucit
 5. Negativní postoj
 6. Nešťastný život
 7. Společensky neschopný
 8. Nepřátelský postoj
 9. Negativní pohled na život a celkově na svět
 10. Strata motivace
 11. Deprimovanost
 12. Závislost
 13. Špatný vlastní obraz (sebeobraz)
 14. Chybí víra v sebe, své vlastnosti a dovednosti
 15. Špatná komunikace

 

Bylo prokázáno, že nízké sebevědomí velmi úzce souvisí s řadou negativních výsledků a nemoci, které doklada i psychosomatika například to může být deprese, úzkostí a další nemoci.

Je velmi důležité u děti rozvíjet správné sociální dovednosti a podporovat jejich růst sebevědomí. Existuje mnoho způsobu jak zvýšit své sebevědomí, nebo začít věřit v sebe jedním z nejběžnějších je zaměřit se na své úspěchy v minulosti a začít na denní bází praktikovat vděčnost.

Reklama