Reklama
 
Blog | Jiří Čapovec

Fobie

Co je to fobie?

Fobie je typ úzkostné poruchy definovaný přetrvávajícím a nadměrným strachem z předmětu nebo situace. Fobie obvykle vedou k rychlému nástupu strachu – úzkosti a jsou přítomny déle než šest měsíců.  Ti, kterých se to týká, vynaloží velké úsilí, aby se situaci nebo předmětu vyhnuli, a to v míře větší, než je skutečné nebezpečí. Pokud se předmětu nebo situaci nelze vyhnout, zažijí značné utrpení v podobě nadměrného strachu nebo úzkosti.

Slovo fobie pochází z řeckého slova ‚phobos‘, které znamená strach a utíkání před něčím. Všechny fobie se vyvíjejí postupně a výrazně ovlivňují jednotlivcovo chování a jeho schopnost fungovat v běžném životě. V některých případech může být fobie otravná, ale v jiným může znamenat významné omezení a zhoršení kvality života a fungování v osobním životě, zhoršovat kvalitu vztahu a jejich navazovaní, omezovat práci a tím i příjmy člověka, kompilovat studium – školní docházku a mnoho dalšího.

Příznaky fobie

Fobie jsou spojené s celou řadou fyzických i psychických příznaků. Ty se obvykle začnou projevovat ve chvíli, kdy se člověk setká s faktorem, který u něj vyvolává úzkost. Běžně se ale stává, že pacienti začnou pociťovat úzkost už při pouhém pomyšlení na obávanou situaci nebo objekt.

 • Bušení srdce a zrychlený puls
 • Chvění se a třes
 • Nadměrné pocení
 • Sucho v ústech
 • Mělké a rychlé dýchání – dušnost
 • Bolesti na hrudníku
 • Nevolnost
 • Bolest hlavy
 • Závrať
 • Návaly horka nebo chladu
 • Pocity znecitlivění nebo mravenčení
 • Červenání
 • Úzkost
 • Pocit ohrožení
 • Napětí, neklid
 • Strach ze ztráty sebekontroly
 • Strach ze ztráty vědomí
 • Strach ze smrti

Nejčastější fobie:

AGORAFOBIE

Agorafobie je strach z míst nebo situací, ze kterých nemůžete uniknout. Samotné slovo odkazuje na „strach z otevřených prostorů“. Lidé s agorafobií se bojí být ve velkých davech nebo uvězněni mimo domov. Často se zcela vyhýbají sociálním situacím a zůstávají ve svých domovech. Mnoho lidí s agorafobií se bojí, že by mohli dostat záchvat paniky na místě, odkud nemohou uniknout. Lidé s chronickými zdravotními problémy se mohou obávat, že budou mít zdravotní problémy ve veřejném prostoru nebo tam, kde není k dispozici žádná odborná lékařská pomoc.

SOCIÁLNÍ FOBIE:

Sociální fobie působí lidem, kteří jí trpí fyzické i psychické problémy v různých sociálních situacích, jako je například kontakt s lidmi, seznamování se, telefonování nebo třeba výstupy na veřejnosti. Člověk má často pocit, že ho druzí pozorují, hodnotí a kritizují. Má strach, že se nějak ztrapní nebo zesměšní, což u něj vyvolává silnou úzkost a ztrátu sebedůvěry. Tento problém často vyústí také ve společenskou izolaci a je spojen s nízkým sebevědomím.

 • Aerofobie – strach z létání
 • Akrofobie – strach z výšek nebo naopak hloubek
 • Arachnofobie – strach z pavouků
 • Klaustrofobie – strach z uzavřených prostorů
 • Mysofobie – strach ze špíny
 • Tanatofobie – strach ze smrti
 • Xenofobie – strach z cizinců

Proč fobie vznikají? Jaké jsou její příčiny?

Vznik jednotlivých fobií může být výsledkem několika různorodých faktoru, ale i jejich kombinací. Mnoho takových stavů pravděpodobně vzniká v dětství, nebo alespoň tma má svůj předpoklad pro vznik fobie, s přibývajícím věkem se mohou zmírnit nebo zcela zmizí, ale v některých případech mohou i zhoršit. Mohou souviset s traumatickou situací nebo třeba s fyzickým, psychickým nebo sexuálním zneužíváním, znásilnění, šikana a další silné traumatické zážitky.

Fobie se mohou objevit také jako následek nepříjemného zážitku z minulosti. Pokud dojde k nějaké traumatické situaci (smrt blízké osoby, úraz, nehoda a další), u postiženého člověka se může vyvinout psychické trauma či posttraumatická stresová porucha PTSD, což vede právě ke vzniku různých fobií a dalších psychických a duševních poruch. Fobie také je často spojena s nízkým sebevědomím.

Někteří odborníci jsou dokonce přesvědčení, že fobie mohou být dědičné, ale skutečnosti tomu tak naštěstí není. Existují důkazy o tom, že stejný chorobný strach se vyskytuje u více členů jedné rodiny. Pravda je ale taková, že v tomto případě jde o naučené chování, které se formou výchovy předává z generace na generaci a vede ke stejnému modelu myšlení, chování, přesvědčení a návyku, které může způsobit stejné strachy a fobie.

Léčba fobie

Léčba fobie by měla obsahovat hloubkový proces, který se zaměřuje nejen na samotné strachy, obavy a negativní myšlenky, ale také úpravu hormonů, které s ní souvisí, což je například serotonin a další neurotransmitery. Dále léčbu traumatu, zvýšení sebevědomí, léčbu a posílení nervového systému a mozku, jelikož může být zatížený a takové přetížení může být způsobeno, víry, mikroby a dalšími patogeny, které zintenzivňují reakce na vnitřní i vnější podněty. V praxi to znamená, že můžeme strach, stres a další vnímat více intenzivněji než ostatní lidé, nebo my sami v minulosti. Vždy by mělo jít o celostní a komplexní přístup k duševnímu zdraví, aby se dosáhlo požadovaných a hlavně trvalých výsledků.

Mezi další vhodné doplňky léčby a hlavně zmírnění příznaků může patřit například poslech hudby laděné na frekvenci 432 hz a zejména pak relaxační a meditační hudby a poslech solfeggio frekvence zakomponované do hudby. Pro tyto účely je vhodně využit možnosti, které nabízí relaxhudba, protože harmonizuje tvé tělo, mysl a duši. Vše, co potřebuješ pro změnu svého života najdeš nyní na jednom místě. Změň své podvědomé víry a přesvědčení, získej nové modely a vzorce myšlení, chování, návyky a naprogramuj se na úspěch. Vytváří jednoduché a funkční nástroje pro trvalou změnu tvého života.

Dále úprava stravy, která by měla obsahovat potraviny zaměřené na příjem hořčíku k posílení mozku a nervového systému, dále potraviny, které obsahují tryptofan, protože pomáhá vytvářet serotonin a obecně omezit kávu, cukr a nezdravé tuky, jelikož pomáhají zvyšovat adrenalin stresový hormon, který je spojen i s úzkostí. A samozřejmě vyhnout se lepku.

 

Reklama