Reklama
 
Blog | Jiří Čapovec

Chci se stát bohatým ale jak to udělat

Budujte vztahy s úspěšnými lidmi

Na vaší komunitě záleží. Může to dokonce ovlivnit vaše čisté bohatství a hlavně vaše myšlení, návyky a mnoho dalšího. Ve většině případů vaše bohatství a kvalita vašeho životního stylů odráží úroveň vašich nejbližších přátel. Stáváme průměrem lidí, se kterými se stýkáme nejčastěji.

Bohatí a úspěšní lidé si velmi hlídají s kým se sdružují a tráví svůj čas. Jejich cílem je rozvíjet vztahy s dalšími jednotlivci, kteří mají potenciál úspěchu, nebo jsou sami už úspěšní. Pokud nevíte, nebo nemáte ve savém okolí a síti přátel vysoce motivované lidi a úspěšné lidí, tak navrhuje připojit se k takovým lidem, nebo skupině. Stačí když to bude online, nebo si najít svého mentora.

Věnujte 20 minut denně rozvoji nových dovedností

Bohatí lidé sdílejí jednu důležitou vlastnost: Jsou oddaní sebezdokonalování.

Čtení knih, navštíveni kurz, nebo semináři. nebo připojení se ke skupině úspěšných lidí v oboru, ve kterém chci sám uspět je jista a zaručena cesta jak zbohatnout a zlepšit svoji životní úroveň. V tomto případě jde o vytváření sítí je skvělý způsob, jak rozvinout novou dovednost, nebo zlepšit své další dovednosti.

Když děláte věci, které jsou mimo vaši zónu pohodlí a mimo tento kruh, způsobuje to nepohodlí. Ale pokaždé, když se zapojíte do nové činnosti, která způsobuje nepohodlí, rozšíříte svůj kruh; rostete jako jednotlivec a to vám umožní cestu jak se stát lepším člověkem a samozřejmě je to i cesta k dosažení úspěchu.

Myslete ve velkém

Pokud nastavíte vaše očekávání mimořádně vysoko a jste připraveni na jakoukoli výzvu, jste na správné cestě. Koneckonců, nikdo by to nikdy neudělal a nezbohatl a nežil by své sny bez obrovských očekávání a velkých cílů.

Stanovte si velké cíle, musíte mířit vysoko. Váš cíl vás musí motivovat a tlačit dopředu, aby jste vykonali každý den malou akci, které vede k postupnému splnění vašich snů a cílů.

Zvykněte si na nepříjemné věci

Pokud chcete vydělat více, nebo se dostat dopředu v životě, musíte být ochotni vystoupit z pohodlí a zóny komfortu. 

To zahrnuje například požádat svého šéfa o zvýšení vašeho platu. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak zvýšit svůj výdělečný potenciál, protože ti, kteří o to požádají, si ho obvykle získají. Přesto většina lidí to ani nezkouší, jak smutné že?

Jistě, že vyjednávání o zvýšení platu, může být ošidné podnikání, ale pokud nedostanete řádně zaplaceno za svou práci a svůj čas, tak jak může rozeznat rozdíl mezi průměrným a bohatým životem. Nakonec, jak sám milionář Grant Sabatier říká : „Číslo jedna, které diktuje váš budoucí potenciál výdělku a dostanete vás na 1 milion dolarů nejrychleji, je kolik peněz dostáváte na výplatu dnes.

Být orientovaný na cíl

Cíle nás inspirují, motivují a dávají nám účel. Mnoho z nás má společné cíle, jako je splácení dluhu, koupě domu a odchod do důchodu v určitém věku. Možná máte další cíl začít svůj vlastní podnik, nebo kupit druhý dům. Bohužel jsou cíle snadno zastíněny každodenním stresem života a až příliš často zapomenuté a zanedbávané. Když jsou ve vaší mysli cíle jen prchavé myšlenky, ztratí svůj význam a vliv na vaše chování. To vede ke špatným finančním návykům a váš sen o zbohatnutí zůstane jen tím snem.

Aby se tato skutečnost stala skutečností, soustřeďujte se na své cíle tím, že se věnujete časům, abyste o nich přemýšleli, upřednostnili je a každému z nich přiřadili cílovou úsporu. Poté byste měli své cíle zobrazovat na místech, na která vám mohou být pravidelně připomínáni, což vám zajistí zodpovědnost a pomůže vám zůstat na dobré cestě.

Reklama